Het probleem van zwerfvuil

Over afval

Stranden en kwelders vol met flatscreens, krukjes, my-little-pony’s, schoenen en klapstoelen. De ramp met de MSC Zoe maakte een probleem zichtbaar dat daarvoor sluipenderwijs al heel groot aan het worden was: de vervuiling van het waddengebied door zwerfvuil. Als je nu over het strand loopt, kan het op het eerste gezicht best schoon lijken. Kijk je beter, dan zie je dat er altijd en overal wel afval ligt. Wat is er erg aan? Een aantal gevolgen op een rijtje.

Het gevaar van afval

Van heel veel soorten zwerfvuil duur het heel lang voordat het vergaat. Een simpele bananenschil doet er al twee tot vijf weken over om te verteren. Een sigarettenpeuk doet daar minimaal een jaar over. Daarna gaat het al snel over honderden jaren. Zo doet een aluminium blikje er minstens tweehonderd jaar over om te verdwijnen. Sommige soorten zwerfvuil vergaan helemaal nooit. Plastic bijvoorbeeld, verteert helemaal niet, maar valt onder invloed van zonlicht, golfslag en verwering uiteen in steeds kleinere stukjes. Door dit proces kunnen ook giftige stoffen uit plastics vrijkomen.

Dieren kunnen verstrikt raken of stikken in afval. Er zijn ook veel dieren die plastic gebruiken om er een nest of schuilplaats van te maken. Met alle gevolgen van dien. Plastic wordt door veel dieren aangezien als voedsel. Het kan in hun maag niet verteerd worden, waardoor er steeds minder plek is voor voedsel. Zo kunnen dieren uiteindelijk verhongeren. Wat ook gebeurt is dat plastic direct het maag/darmstelsel blokkeert.

Vervuiling van water en grond

Plastic deeltjes nemen onderweg van rivieren naar zee ook allerlei giftige stoffen op uit bijvoorbeeld riolen en vervuilde gebieden (bijvoorbeeld PCB’s en DDT). Hierdoor worden die kleine plastic deeltjes een soort giftige tijdbommetjes. Als een dier plastic opeet, komen de giftige stoffen namelijk weer vrij in het lichaam van het organisme en dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

Kleine stukjes plastic belanden voor jaren en jaren in het water en de grond. Het opruimen van afval kost Nederland heel veel tijd en geld dat we daardoor niet aan veel andere belangrijke zaken kunnen spenderen. Het meeste zwerfafval wat wordt verzameld, wordt verbrand. Dit zorgt voor vervuiling in de lucht. Lucht dat vervolgens weer door ons wordt ingeademd.

Doe mee met jut

Als we niets doen, bevat de zee in 2050 in kilo’s meer plastic dan vis. Elk opgeruimd stukje afval is er een minder die schade aan kan richten aan natuur en milieu. Doe mee met Jut. Meld je aan voor een activiteit of doneer. Ga je zelf jutten? Lees de jut tips of ga duurzaam op pad met de herbruikbare jut tas.